Een bruikbaar dashboard voldoet aan de tandenborstel-test

Voldoet het dashboard dat je gebruikt al aan de tandenborstel-test? Larry Page, een van de oprichters van Google, is bedenker van deze tandenborstel-test. Wilde Google een bedrijf overnemen? Dan werd het bedrijf aan de test onderworpen: wordt het product of bedrijf – vergelijkbaar met een tandenborstel – minimaal een of twee keer per dag gebruikt?

Doorstaat jouw dashboard de tandenborsteltest niet? Gebruikt jouw team het dashboard niet vaak genoeg? In dit artikel delen we WWW’s waarmee jouw dashboard slaagt voor de tandenborsteltest.

WWW

Steeds meer bedrijven zien het nut van dashboards. De overload aan informatie wordt immers ingedamd! Toch is het een valkuil om ook op het dashboard een teveel aan cijfers en informatie te presenteren. Een goed dashboard is een bruikbaar én leesbaar dashboard. Waarbij je in één oogopslag de meest cruciale informatie ziet. En nog belangrijker: waarbij je de informatie ziet die het gedrag van een medewerker beïnvloed. Aan de hand van ‘wie, wat en waarom’ ontwerp je een bruikbaar dashboard.

Wie gebruikt dit dashboard?

En welke behoefte heeft die gebruiker? Eigenlijk kan je een dashboard vergelijken met het geven van presentatie voor een groep mensen. Hierbij is de gebruiker het publiek en de bouwer van het dashboard de presentator. De belangrijkste taak is om de boodschap of het idee over te dragen aan de gebruiker. Dat brengt je tot het ‘waarom’.

Meer weten wat je wilt laten zien lees meer over KPI’s  Waarom zijn Kritische prestatie-indicatoren (KPI’S) van belang? 

Het Waarom bepaalt de juiste weergave voor de gegevens

De volgende vraag die is ‘Waarom bouwen we dit dashboard?’ Het weergeven van gegevens is een complexe taak, vooral omdat je meerdere soorten informatie in een dashboard wilt weergeven. Het kiezen van het verkeerde grafiektype kan gebruikers in verwarring brengen of tot een verkeerde interpretatie van gegevens leiden. Zoals over alles is hier ook uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Een dashboards is een visualisatie, dus waarom zouden we deze theorie niet lenen en toepassen om het type dashboard dat nodig is te definiëren? Afhankelijk van het doel kan er onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten dashboards:

  • Operationeel dashboard: Operationele dashboards zijn bedoeld om – heel snel – beslissende informatie aan gebruikers te verstrekken wanneer ze bezig zijn met tijdgevoelige taken. De belangrijkste doelen van het operationele dashboard zijn gegevensafwijkingen snel en duidelijk aan de gebruiker te presenteren, huidige bronnen te tonen en hun status weer te geven. Het is een digitale controlekamer die is ontworpen om gebruikers te helpen snel, proactief en efficiënt te werken.
  • Analytics-dashboards: In tegenstelling tot operationele dashboards verstrekken analytische dashboards de gebruiker in een oogopslag informatie die wordt gebruikt voor analyse en besluitvorming. Ze zijn minder tijdgevoelig en niet gericht op onmiddellijke actie. Met dit type dashboard kunnen teams dieper in de gegevens graven en naar afwijkingen zoeken of patronen detecteren. In een dashboard dat de technische prestaties van een website visualiseert, kan de gebruiker bijvoorbeeld zien welke fouten het meest voorkomen en vervolgens dieper duiken om uit te vinden op welke pagina’s de top-3 fouten optreden. Dat helpt hen de problemen op te sporen en effectief oplossingen te bedenken.

 

Wanneer gebruiken we het dashboard?

Het ‘wanneer’ is echt belangrijk als we het hebben over frequentie. Wanneer wordt het dashboard bekeken? Is dat op momenten dat processen vernieuwd moeten worden, of is er dagelijks zicht op informatie nodig? Als het dashboard uit (te-)veel componenten bestaat, moet iemand misschien even de tijd nemen om alle informatie te begrijpen. Er zijn momenten waarop het dashboard gebruikers in een oogwenk de belangrijkste informatie moet bieden, en anderen waar de persoon de tijd kan nemen om de gegevens te verkennen. Het is belangrijk om beide gevallen in overweging te nemen wanneer er een dashboard ontworpen wordt. De waarde van een dashboard ligt in het dienen van het doel!

Tot slot…. Definieer de lay-out en de stroom en wees consistent

Het hoofddoel van het dashboard? De boodschap in een oogopslag over te brengen. Daarom telt elk detail. Het grootste voordeel van het gebruik van een duidelijk raamwerk is dataconsistentie. Als gegevens in elke tool op dezelfde manier worden genoemd, kan je die tools makkelijker gebruiken. Rasters kunnen je helpen om met weinig moeite effectieve uitlijning en consistentie te bereiken. Ze helpen bij het maken van een basisstructuur of skelet voor het ontwerp van jouw dashboard. Die rasters bestaan uit ‘onzichtbare’ lijnen waarop je ontwerpelementen worden geplaatst. Hierdoor worden ze samengevoegd in een algemeen ‘systeem’ en wordt jouw compositie rationeel ondersteund. Het resultaat? Eén raamwerk. Geen vragen.